ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. Bevezető rendelkezések

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban mint „ÁSZF”) a HYAMATRIX Kft. (székhelye: 1068 Budapest, Király utca 112. 4. em. 19., cégjegyzék szám: 01-09-177172; a továbbiakban mint „Eladó” illetve „Szolgáltató”) és a vevő (a továbbiakban mint „Vevő” illetve „Felhasználó”) jogainak és kötelezettségeinek szabályozását tartalmazza az Eladó által működtetett webáruházon – a www.hyamatrix.com  internetoldalon – keresztül értékesített termékek adásvételével kapcsolatban és elválaszthatatlan részét képezi az adásvételi szerződésnek, illetve tartalmazza a www. hyamatrix.com weboldalon elérhető online szolgáltatás (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

 

 

II.Fogalmak

 

Felhasználó/Vevő:

 

Vevő alatt azt a természetes vagy jogi személyt értjük, aki elektronikus úton árut rendel a hyamatrix.com webáruházon keresztül.

 

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a webáruház szólgáltatását, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a www.hyamatrix.com weboldalon.

 

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy a vásárlás során a Megjegyzés rovatánál kell megjelölni azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím).

 

Elektronikus megrendelés: az az elektronikus formában elküldött nyomtatvány, amely információt tartalmaz a Vevőről, a hyamatrix.com webáruház választékából megrendelt termék(ek) listájáról és ezen termék(ek) teljes vételáráról. Az elküldött megrendelés Adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat. Az Adásvételi szerződés a Vevő és az Eladó között a megrendelésnek az Eladó által elküldött e-mailes visszaigazolásával jön létre. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő igazolja, hogy megismerte a jelen ÁSZF tartalmát. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja az ÁSZF minden rendelkezését, annak a megrendelés elküldésének napján hatályos állapotában, valamint elfogadja a megrendelt árunak a hyamatrix.com-n feltüntetett hatályos árát, mint vételárat.

 

Áru illetve termék: minden olyan termék értendő, amely a hyamatrix.com oldalon kerül bemutatásra. A termékek részletes leírása a hyamatrix.com-n megtalálható.

 

Szolgáltató

 

A www.hyamatrix.com oldalon működő webáruház használata közben és a webáruházban történő vásárlás során a szolgáltató:

 

HYAMATRIX Kft.

Székhely és levelezési cím: 1068 Budapest, Király utca 112. 4. em. 19.
Cégjegyzék száma: 01-09-177172

Adószám: 24682921-2-42

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 269 56 91 (nyitvatartási napokon 9.00-től 17.00-ig)

E-mail: info@hyamatrix.eu

Bankszámlaszám: 12010501-01410032-00100006

Tárhely szolgáltató:

https://www.europeregistry.com

Instra Corporation Pty Ltd

ABN 55 110 054 610

Postal Address

GPO BOX 988

Melbourne

Victoria, Australia, 3001

 

 

 

III. A Szolgáltatás elérhetősége

 

Hyamatrix a Szolgáltatást Magyarország területén nyújtja és megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal: a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Hyamatrix mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

 

Hyamatrix fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.hyamatrix.com honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

 

Hyamatrix igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét és annak fokozatos kiterjesztését egyéb régiókra és városokra Magyarországon. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.

 

Megfelelő – e-mailen keresztül történő – tájékoztatást követően a Hyamatrix bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását – akár részlegesen is – beszüntetni azzal, hogy a már leadott megrendelésben szereplő termékek még kiszállításra kerülnek.

 

 1. Felelősség

 

Annak ellenére, hogy Hyamatrix megtesz minden tőle elvárhatót a www.hyamatrix.com honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Hyamatrix nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Hyamatrix pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.  Hyamatrix különösen nem felel az alábbiakért:

 

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.hyamatrix.com honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.hyamatrix.com honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Hyamatrix számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • a www.hyamatrix.com honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a www.hyamatrix.com honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

 

A jelen pont rendelkezései nem érintik Hyamatrix tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 

 1. Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, a Hyamatrix általi automatikus visszaigazolás

 

5.1.A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Hyamatrix nem vállal felelősséget.

 

5.2.Hyamatrix jogosult a Vevő regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Vevő megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

 

5.3. A regisztráció során a Vevőnek létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Vevő köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Vevő teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni Hyamatrix-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Vevő ezen feltételezése, Hyamatrix jogosult a Vevő fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Vevőt arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Hyamatrix nem felelős a Vevővel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Vevő a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Vevő, akár harmadik fél visszaélt.

 

5.4. A vásárló még nem  törzsvásárló, a hyamatrix.com webáruház főoldalán található Belépés menüponton belül, az „regisztrálok” menüpontra kattintva megadhatja a regisztrációhoz szükséges adatokat. Az adatlap kitöltése után a Vevő automatikus e-mailt kap. Az ebben található linkre rákattintva aktiválható a regisztráció. Ezzel az aktiválással a Vevő vásárolni tud a hyamatrix.com webáruházban. A regisztráció során megadott adatokat az Eladó a hatályos törvényeknek megfelelően kezeli. A felhasználónév és a jelszó az „Adataim” menüpontra kattintva bármikor módosítható.

 

5.5 Böngészés – A Hyamatrix.com webáruház termékei kategóriánként csoportosítva találhatók meg az oldalon. A kiválasztott termékek két módon tehetők a Kosárba:

 1. A termékek böngészése során, ha az ár alatti sorban a kosár rajza zöld, a termékre rákattintva a termék a Kosárba kerül.
 2. A termék egyedi oldalán a „Kosárba” gombra kattintva.

A Kosárba bejelentkezés nélkül is lehet gyűjteni a termékeket, a vásárláshoz viszont szükséges a belépés.

 

5.6. A kosár megtekintése és megrendelés – A Vevő a terméket a hyamatrix.com webáruházon keresztül rendelheti meg. A Vevő a kosarában áttekintheti a kiválasztott termékeket, és a Tovább gombra kattintva folytathatja a vásárlást. A következő oldalon kérjük, hogy ellenőrizze a szállítási címet és a számlázási címet, amire az áfás számlát írhatjuk, valamint adjon meg egy telefonszámot, amin szükség esetén elérhetjük! Kérjük, hogy olvassa el a szállítási feltételeket!  A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlap minden kötelező adatának kitöltése. Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

5.7. Az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között a megrendelésnek az Eladó által e-mail-ben küldött megerősítés (visszaigazolás) alapján jön létre. A visszaigazolásban emlékeztetőt küldünk a megrendelésről és a Vevő által választott házhozszállítási időpontról. Az Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 72 órán belül visszaigazolja.

 

5.8. Amennyiben a 5.7. pont szerinti visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó nem felel, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg határidőben, mert a Vevő hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a saját fiókjában fellépő technikai probléma miatt nem tud e-mailt fogadni.

 

5.9. Az Eladó jogosult az egész megrendelést vagy annak részét törölni, ha a készletek időközbeni eladása miatt az Eladó nem tudja a megrendelést ezen ÁSZF által meghatározott szállítási időn belül teljesíteni a Vevőnek. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevőt tájékoztatni. Ha a Vevő a vételárat vagy annak részét már megfizette, a vételár megfelelő része visszafizetésre kerül 15 napon belül.

 

5.10. A Vevő a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt termékeket és az esetlegesen felmerülő szállítási költséget bankkártyás előre fizetéssel vagy utánvétes rendelés esetén a futárszolgálatnak készpénzben megfizeti, valamint a termékeket átveszi. Amennyiben a Vevő e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, az Eladó jogosult a Vevő további megrendeléseinek teljesítését megtagadni. Az Eladó ezekben az esetekben úgy is dönthet, hogy ilyen esetekben kizárólag a Vevő bankkártyás megrendeléseit teljesíti.

 

 1. Árak, fizetési feltételek és a fizetés módja

 

6.1. Áraink a mindenkori aktuális Hyamatrix áruházi árak, forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A Hyamatrix.com webáruházon feltüntetett árak az áru megrendelésének idején hatályosak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A vásárlás nincs minimum összeghatárhoz kötve.

 

6.2 A megrendelést követően Vevőnek ki kell választania, melyik partner kozmetikában szeretné átvenni a terméket. Termékeinket kizárólag partnereinknél való átvétel formájában értékesítjük, mert így a szaktanácsadás is megvalósul az átvétellel egyidőben. A termék átvétele a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül lehetséges a megjelölt partnerünknél, előre egyeztetett időpontban.

 

 

6.3. A Hyamatrix.com webáruházban a fizetés módja a következő:

a megrendeléskor bankkártyával, vagy Barion tárcával lehetséges fizetni. Az utánvétel nem engedélyezett.

 

6.4  A vásárlás gomb megnyomásával a Barion portáljára irányítjuk, itt történik a bankkártyás fizetés.

 

Bankkártyás fizetés esetén felhasználható kártyák: VISA Classic, VISA Electron, Eurocard/MasterCard. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyát csak abban az esetben fogadjuk el, amennyiben, annak használatát, a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

 

A bankkártyával történő fizetés révén kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A ………..Bank weblapján a jelenleg legbiztonságosabb, 128 bites SSL szabványú titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet. A Fizetek [„Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés”] gombra kattintva a kártya számát és lejárati dátumát, valamint a kártyán szereplő 3 jegyű ellenőrzőkódot kell megadni, ezzel elindul a fizetési tranzakció. A hyamatrix.com webáruház rendszere bankkártya adataihoz nem fér hozzá, és nem tárolja azokat.

 

A Hyamatrix webáruház felé történő fizetési tranzakció költsége nem terheli a fizető kártyabirtokost.

 

 

VII. Szállítási feltételek

 

 

7.1 Az előre egyeztetett napon Vevő elmegy a megrendelést tartalmazó csomagért a Hyamatrix partner kozmetikához. Kérjük, vizsgálja meg a küldemény csomagolását, és csak akkor vegye át, ha sértetlen!

 

Az áru átvevője köteles a küldeményt a fuvarozó jelenlétében megvizsgálni, és nyilvánvaló, a küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani, és a felismerhető hiányosságokról vagy egyéb károkról a fuvarozóval közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint, a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a fuvarozónak és a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben a partnerkozmetika szolgáltatásával kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele, megjegyzése lenne, kérjük, írjon e-mailt, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat.

 

 

VIII. Termékleírások, színek, árak pontossága

 

Az Eladó a lehető legpontosabban igyekszik tájékozatni a vásárlót a termékleírások, színek és árak tekintetében. Ennek ellenére előfordulhatnak eltérések a valóságtól részben a különböző felhasználói képernyőbeállításoknak, részben az esetleges elírásoknak köszönhetően. Eladó ezért a képernyőn látható színekért felelősséget nem vállal, illetve fenntartja a szöveghibák előzetes figyelmeztetés nélküli javításának jogát az árra vonatkozóan is. A weboldalon található vásárlási tanácsok és termékbemutató leírások sem egészségügyi termékek esetében, sem egyéb termékek esetén nem értelmezendő egészségügyi, orvosi tanácsnak. Természetesen, ha a vásárló valamilyen okból nem elégedett a hyamatrix.com webáruházban megrendelt termékkel, akkor a csomag kézhezvétele után jogában áll elállni a szerződéstől az alább kifejtett módon.

 

 1. A szerződéstől való elállás joga

 

91 Ha a vásárló valamilyen okból nem elégedett a hyamatrix.com webáruházban vásárolt termékekkel, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ szerint a termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

 

9.2. A szerződéstől való elállás esetén Vevő köteles az érintett terméket tizennégy napon belül visszajuttatni az Eladónak, mégpedig teljes egészében, eredeti állapotban, minden dokumentummal ill. dokumentációval amely a Vevőnek átadásra került. A terméket az eredeti állapotban, címkékkel, károsodás és használatra utaló jelek nélkül kell visszajuttatni. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenését felel.

 

9.3. A Vevő felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Elállási jog gyakorlása esetén – tehát ha nem a termék hibájából eredő igényt érvényesítenek – egy olyan esetben, ha például a babakocsit már az utcán is használatba vették, akkor nem áll módunkban a teljes vételárat visszafizetni. Ilyen esetekben csak az értékcsökkenés levonása után fennmaradó összeget tudjuk visszafizetni.  Az elállási jog nem gyakorolható:

 1. a) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 2. b) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 3. c) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

 

9.4. Szerződéstől való elállás esetén az Eladó köteles legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszautalni a kifizetett összeget a Vevőnek.

 

9.5. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a Vevőt terhelik. Ha ezen ÁSZF máshogy nem rendelkezik, a vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli.

 

 

 1. Jótállás, szavatosság, szerviz

 

10.1. A szavatossági és jótállási feltételeket az Eladó és a Vevő, mint fogyasztó között a mindenkor hatályos Polgári törvénykönyv, illetve a panaszkezelést a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szabályozza. A weben vásárolt termékek esetén a szavatossági igényt a számla/blokk eredeti példányával érvényesítheti. A Társaság ügyfélszolgálata a szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, vevői megkereséseket  a XII. pontban (Hyamatrix elérhetőségei) meghatározott elérhetőségeken fogadja:

 

10.2. Kellékszavatosság

Ön a Hyamatrix Kft hibás teljesítése esetén a Hyamatrix Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A kellékszavatosság nem vonatkozik olyan hibákra, hiányosságokra, és a termék károsodására, amelyek a termék elhasználódásából fakadnak, vagy a termék Vevő általi helytelen használatából vagy helytelen kezeléséből fakadnak.

Kellékszavatossági igénye alapján Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Ön a Hyamatrix Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Hyamatrix Kft-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

10.3. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 10.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

10.4. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletben felsorolt termékek vonatkozásában, hibás teljesítés esetén a Hyamatrix  Kft.  jótállásra köteles.

Jótállási igénye alapján Ön – választása szerint – az alábbi igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl jótállási jogait már nem érvényesítheti.

Ön a Hyamatrix Kft-vel szemben érvényesítheti jótállási igényét.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 10.2. és 10.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Tájékoztatjuk, hogy a Hyamatrix Kft. nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt.

 

10.5. Panasz ügyintézés

Mindemellett a Vevő a szerződés megkötésével, a termékkel, illetve a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XII. pontban (Hyamatrix elérhetőségei) meghatározott elérhetőségeken, azzal, hogy a Társaság a szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen postán, illetve az info@hyamatrix.eu e-mail címen fogadja, a telefonos ügyfélszolgálat a webáruház használatára vonatkozó felhasználói kérdések megválaszolására szolgál, a szolgáltatások könnyebb használata érdekében. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a vevő által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Társaság a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.

 

Tájékoztatjuk a Vevőket, hogy a +36 1 269 56 91 telefonszámon elhangzó beszélgetéseket Társaságunk hangfelvételen rögzíti.  A hangfelvétel rögzítésének és az ügyfélszolgálatra érkező kommunikáció rögzítésének célja a szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyok teljesítése figyelemmel kísérésének biztosítása, és a felek jogos érdekeinek bizonyításához szükséges tények rögzítése, igazolása, a felhasználói észrevételek és kérdések az érintett számára megnyugtató módon kezelése, megválaszolása, kivizsgálása, valamint a Vevő jogainak védelme. A Társaság kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az a lehető legrövidebb időn belül érdemben orvoslásra vagy megválaszolásra kerüljön.

 

A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. A Társaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Társaság egyedi azonosítószámmal látja el.

A jegyzőkönyv tartalmazza a Vevő nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, a Társaság álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

Az írásbeli panaszt a Hyamatrix Kft. annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Társaság megindokolja.

A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értemében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására a Hyamatrix Kft. és a Vevő közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

 

A panasz elutasítása esetén a Társaság írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a Hyamatrix Kft. tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Társaság a Vevőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó vevő esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy a Hyamatrix Kft. fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Amennyiben a Vevő a Társaság válaszát nem tartja kielégítőnek, úgy a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívülirendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

 

A Hyamatrix Kft.  székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

a Budapest Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

http://bekeltet.hu/kerelem/

 

 1. Személyi-, és adatvédelem

 

11.1. A vevő személyi adatait az eladó a mindenkor hatályos 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alapján kezeli. A vevő beleegyezik a személyi adatainak kezeléséhez azok felhasználása érdekében a Vevő és az Eladó közt kötött Adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatban, mégpedig főként azok felhasználására az elektronikus megrendelés feldolgozásának, az áru kézbesítésének, a fizetés realizációjának és elszámolásának, esetleges reklamációk rendezésének, és marketingtevékenység céljából. A vevő felelős az általa szolgáltatott személyes adatok helyességéért és igazságáéért.

 

11.2. Az Eladó kötelezi magát, hogy a Vevő erre irányuló kérése alapján a személyes adatait törli az adatbázisából.

 

11.3. Kiskorú felhasználók – Kérjük kiskorú látogatóinkat, hogy a weboldalt csak szülői felügyelet mellett használják! Bár a webáruház játékokat is forgalmaz, nem célja közvetlenül kiskorúak felé értékesíteni, sem kiskorúaktól információt gyűjteni.

 

 

XII. A Hyamatrix elérhetőségei

Weboldal címe: www.hyamatrix.com
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: info@hyamatrix.eu
Az ügyfélszolgálat telefonszáma:
9:00 – 17:00 óra között
+36 1 269 56 91
Az ügyfélszolgálat levelezési címe: Hyamatrix Kft.
sales@hyamatrix.eu

 

 

XIII. Záró rendelkezések

 

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

 

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

 

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Hyamatrix nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

 

Ezen ÁSZF rendelkezései 2017. december 01-tól érvényesek. A szerződéskötés nyelve: magyar. Az Eladó az ÁSZF változásának jogát fenntartja. A módosításokat a weboldalon közzéteszi. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

 

 

0
  0
  Your Cart
  Your cart is empty
   Calculate Shipping
   Apply Coupon